Miś Biegunowy / Rocking Bear

 

Miś Biegunowy zarówno jako produkt samodzielny, jak i produkt uzupełniający zabawę Misiami Cyrkowymi zapewni wiele frajdy Twojemu dziecku i całej Twojej rodzinie.
Jako produkt samodzielny stanowi ekologiczną zabawkę dla Twojego dziecka, ale również może być ozdobą w pokoju dziecięcym.
Produkt można łączyć np. z zestawem Misie Cyrkowe. Takie zestawienie uczy zdolności motorycznych i rozwija wyobraźnię dziecka, oraz uczy podstawowych zasad fizyki, poprzez układanie różnego rodzaju piramid na ruchomym się podłożu.

 

Wymiary produktu:
H 300x360x45mm

 

Każdy element został dokładnie oszlifowany a krzywizna krawędzi wyoblona.

 

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

 

Produkt wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 71+A3:2014-06
Materiał zgodny z EN 13986:2004, EN 636:2012, EN 13501:2002

 

****

Rocking Bear as both a standalone product and a product complementing the fun with Circus Bears provide lots of fun for your child and your whole family.
As an standalone product, it is an ecological toy for your child, but it can also be an ornament in a child's room.
The product can be combined with, for example, Circus Bears. This combination teaches motility skills, develops childs' imagination, and teaches the basic principles of physics, by piling Bears on moving ground.

 

Product sizes:
H 300x360x45mm

 

Each element is sanded and the edges are smoothed.
The product is intended for children over 3 years old.
The product made in accordance with PN-EN 71 + A3: 2014-06 safety standards.
Material from which it was made is in accordance with EN 13986: 2004, EN 636: 2012, EN 13501: 2002