Domek Modułowy / Modular House

Zestaw 13 geometrycznych elementów zróżnicowanych swym kształtem i zastosowaniem.
Zawiera elementy o różnych profilach dachów i ścian budynków.
Zabawka służy do układania różnego rodzaju budowli.
Produkt kształtuje wyobraźnię przestrzenną dziecka i pobudza do kreatywnego działania, oraz uczy zdolności motorycznych, pobudza zmysł równowagi.

Każdy element został dokładnie oszlifowany a krzywizna krawędzi wyoblona.
Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Produkt wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 71+A3:2014-06
Produkt wykonany ze sklejki liściastej o grubości 15mm spełniającej normy bezpieczeństwa
EN 13986:2004, EN 636:2012, EN 13501:2002

Wymiary produktu:
ścianki: h 100x180x15mm – 7szt
daszki: h 95x185x15mm – 3szt; h80x185x15mm – 1szt; h55x200x15mm - 2szt

 

****

A set of 13 geometric elements varied in shape
and application.
Contains elements with different roofs and walls profiles.
The toy is used to stack various types of buildings.
The product shapes the child's spatial imagination and stimulates for creative action and teaches motility skills,
stimulates the sense of balance.

 

Product sizes:
walls: h 100x180x15mm - 7 pieces
roofs: h 95x185x15mm - 3 pieces;
h80x185x15mm - 1 piece;
h55x200x15mm - 2 pieces

 

Each element is sanded and the edges are smoothed.
The product is intended for children over 3 years old.
The product made in accordance with PN-EN 71 + A3: 2014-06 safety standards.
Material from which it was made is in accordance with EN 13986: 2004, EN 636: 2012, EN 13501: 2002